Camilerin ve Okulların sayısı
Prof. Dr. Ata ATUN

Camilerin ve Okulların sayısı

Bugün mübarek Kurban Bayramı.
Tüm okurlarımın mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, Hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bayramları, Kandilleri, Teravihleri ve Cuma namazlarını çok severim.
En azından, kendini Müslüman hisseden ve özel günlerde camiye giden arkadaşlarımla ve
dostlarımla camide buluştuğum zamanlardır bu özel günler. Her yaştan imanlı kardeşlerimiz
gelir camiye bu günlerde. Bazen çocuklarını bazen de torunlarını beraberlerinde getirirler.
Hem birlikte dini vecibeleri yerine getiririz, hem de sohbet eder, hasret gideririz.
Bu özel dini günlerde, özellikle de Cuma günleri camilerimiz tıklım tıklım dolar ve bahçelere
taşar. Yer bulmak neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle, oluşan talebe göre yeni yeni camiler
yapılmakta ve halkımız kiliselerden bozma camilerden kurtulup, cami olarak inşa edilmiş
ibadet yerlerinde dini vecibelerini yerine getirmekte.
Hayatları boyunca camiye bir kere olsun gitmemiş, başı secdeye hiç değmemiş, dua nedir
bilmeyen, namaz nasıl kılınırdan haberleri bile olmayan sözde bilge kişiler, bu eksiklikleri
ortaya çıkmasın diye “Cami yapılacağına Okul yapılsın” veya da “camilerin sayısı okulların
sayısını geçti” gibi veciz ve boylarından büyük laflar ederler.
Dini bilgilerin çocuklarımıza Kuran Kursları vasıtası ile verilmesine, çocuklarımızın camiye
gitmelerine ve orada dinimizin, konuyu çok iyi bilen, her biri İlahiyat Fakültesi mezunu olan
Cami Din Görevlileri tarafından verilmesine karşı çıkarlar. Din konusunda akademik hiçbir
bilgiye sahip olmamalarına rağmen, mevcut yasaların arkasına saklanıp, Din derslerini
kendileri veya da kendileri gibi düşünen, kendilerinden olan birisi tarafından verilmesini
isterler.
Bazen, özellikle de camilere ve din görevlilerine kara çalmak, şaibe altında bırakmak ve
çamur atmak için kasten yapılmış ve çarpıtılmış istatistikler okurum. Oynanmak isteten
oyuna bakıp, bu dâhilere gülerim.
Kafa bulandırma amaçlı yapılan provakatif söylemleri bir kenara bırakıp, gerçek istatistiklere
göz atalım; KKTC’de, 1950 yılında 300 cami varken ve de her 300 kişiye bir cami düşerken,
1963-1974 yılları arasında Rumlar tarafından 110 camimiz yakıldı, yıkıldı, 54 tanesi de
bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Günümüzde KKTC’de irili ufaklı 212 cami bulunmakta
ve ortalama olarak da genel nüfusa göre her 1500 kişiye bir cami, Camiye gidebilecek 10-80
yaş grubu temel alındığında da her 1320 kişiye bir cami düşmekte.
Günümüzde, İlkokul öncesi, ilkokul, Ortaokul, Lise, Mesleki Teknik Lise ve Üniversitede
okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 48 bin 600, tüm okul ve üniversitelerin sayısı ise 178. Söz
konusu okulları kullanan öğrenci sayısı temel alındığında her 273 öğrenciye bir okul
düşmekte.

 

Matematiksel olarak bu verileri kıyaslamak için, dini hizmetleri ve eğitim hizmeti alan nüfusu
birbiri ile kıyasladığında ve-denge kurmak istendiğinde veya da eşitlik sağlanmak isteniyorsa-
273 öğrenciye bir okul temel alındığında, 178 okula karşılık 1025 cami olması gerekmektedir.
Veya her 1320 kişiye bir cami temel alındığında, 212 camiye karşılık 24 okul düşmesi
gerekmektedir.
“Cami sayısı, okul sayısını geçti” iddiaları konuyu incelemeyen, islami inanışla ve ibadetle
uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin kendilerini aklamak ve bir şekilde haklı çıkarmak için
ortaya attıkları, yanılgı içerikli bir sav. Eğer camilerde ibadet eden veya da ibadet etme
potansiyeli olan nüfus ile okullarda eğitim alan veya da eğitim alma potansiyeli olan nüfus
aynı olsaydı, söz konusu iddia doğru olabilirdi ama 280 bin kişinin ibadet için kullanma
olasılığı olan camilerimizin sayısını, 48 bin 600 öğrencinin kullandığı okul sayısı ile kıyaslamak
yanlış bir yaklaşımdır. Bu iddia, bir kentteki otobüslere hizmet veren tamir garajlarının
sayısının ile otomobillere hizmet veren tamir garajlarının sayısının eşit olması gerektiği
mantığına benzemektedir.
Aynı sav Türkiye için de geçerlidir. 72 milyon insanın kullanma potansiyeli olan camilerin ve
bu camilerde görev yapan din görevlilerinin sayısı elbette, yaklaşık 12 milyon öğrencinin
gereksinimi olan okul sayısından ve de öğretmen sayısından daha fazla olacaktır.
Tüm okuyucularıma Hayırlı Bayramlar dilerim.

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Vergi Borçlarına Yapılandırma
Vergi Borçlarına Yapılandırma
Sultangazi Belediyesine ‘Sıfır Atık’ Proje Ödülü
Sultangazi Belediyesine ‘Sıfır Atık’ Proje Ödülü