en iyi bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa bahis siteleri canlı bahis siteleri bahis siteleri Haci Ahmet Ünlü İman Edenler Ve Salih Amel İşleyenler Şübhesiz Ki Cennetin Sahipleridir
Advert
Advert

istanbul escort

istanbul escort

ankara nakliyat

escort istanbul

İman Edenler Ve Salih Amel İşleyenler Şübhesiz Ki Cennetin Sahipleridir
Haci Ahmet Ünlü

İman Edenler Ve Salih Amel İşleyenler Şübhesiz Ki Cennetin Sahipleridir

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allahın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslama hidayet eden Allaha sonsuz hamd olsun. Salât ve selam İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafaya onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.Kim iyilik yaparak kendini Allaha teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allaha varır.
 
Kur’an’ı Kerim’de iman, Allah’ın izniyle cennete ulaştıran sebeplerin en mühimi olarak gelmiştir. Bununla beraber o daima salih amele bitişik olarak anılmış, amelsiz olarak anılmamıştır. Kur’an’da imanın salih amele bitişik olmadan cennete girmeye sebep olduğu zikredilen bir yer neredeyse yok gibidir.

Salih amellerse çok geniş ve büyük bir bap, sevap kazanmanın yolları da çok şümullüdür. Allah’tan başka kimse onları sayamaz. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İman edenler ve salih amel işleyenler; işte onlar cennetin sahipleridir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.”

Bakara Suresi Ayet 82


Takvalı Olmak

Takvanın tariflerinden en doğru olan: Allah’tan korkmak, Kur’an’la amel etmek, aza kanaat etmek, yolculuk günü için hazırlanmaktır.

Şu da takvanın tariflerindendir

Allah’tan bir nur üzere, Allah’a itaat etmek, sevabını umup azabından korkarak O’na asi olmayı terk etmektir. Yani: Allah’ın Kitabında ve Nebinin sünnetinde geldiği gibi amel etmektir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz muttakiler cennette ve pınarlardadır.”

Zariyat Suresi Ayet 15

Cennet, muttakiler için hazırlanmıştır. Yine ALLAH Subhânehû Ve Teâla şöyle buyuruyor

Rabbinizden bir mağfirete, genişliği semalar ve yer kadar olup muttakiler için hazırlanmış olan cennetlere koşun.”

Âl-i İmran Suresi Ayet 132

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

İnsanları en çok cennete girdiren şey, Allah’a karşı takvalı olmak ve güzel ahlaktır. İnsanları en çok ateşe girdiren şey ise kişinin ağzı ve zekeridir (cinsel orğanı).”

İbni Mace 4246, Albânî Sahiha 977

ALLAH ve Rasulüne İtaat Etmek

ALLAH Subhânehû Ve Teâla şöyle buyuruyor

Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar, kim de yüz çevirirse, ona da elim bir azab ile azabeder.”

Fetih 17

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem

‘Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler müstesna

Dediler ki:

Ya Rasulallah! İmtina edenler kimlerdir

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem

‘Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana asi olursa o da imtina etmiş olur!’ buyurdu.”

Buhari 7143

 ALLAH Yolunda Cihad Etmek

Cihad: Allah yolunda can ve malla savaşarak olur. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığı cennet olarak satın almıştır. Onlar Allah’ın yolunda savaşırlar, ölürler veya öldürürler. Bu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da Allah’ın üzerine hak bir va’ddir.”

Tevbe Suresi Ayet 111

ALLAH Subhânehû Ve Teâla şöyle buyuruyor

“Ey iman edenler! Elim azaptan kurtaran bir ticaret üzere size delillik edeyim mi? Allah’a ve Rasulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerinde güzel meskenlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur.”

Saf Süresi Ayet 10, 12

 Tevbe 

Tevbe, kendinden önceki günahları siler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Günahtan tevbe eden, günahı olmayan gibidir.”

İbni Mace 4250

ALLAH Subhânehû Ve Teâla Merhem Süresinde 

Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve hiçbir şekilde zulme uğramazlar.” buyurmaktadır.

Meryem Suresi Ayet 60

Allah’ın Dini Üzerinde Dosdoğru Olmak

ALLAH Subhânehû Ve Teâlâ şöyle buyuruyor

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar var ya işte onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecektir de. Yaptıklarına karşılık onlar cennetin ashabıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır.”

Ahkaf Suresi Ayet 13

Süfyan bin Abdullah es-Segafi (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Ya Rasulallah! Bana İslam’da senden sonra hiç kimseye sormayacağım bir söz söyle dedim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

ALLAH ’a iman ettim de, sonra dosdoğru ol!”

Müslim 38/62

(Allah İçin İlim Talep Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Kim ilim talep etmek için bir yola suluk ederse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir kavim Allah’ın evlerinden bir evde toplanır da Allah’ın Kitabı’nı okur ve aralarında onu öğrenirlerse onlara sekinet iner, rahmet onları kuşatır, melekler onların etrafını sarar. Ve Allah kendi yanındakilere onlardan bahseder.”

Müslim 2699/38, Ebu Davud 3641

Mescit İnşa Etmek

Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i şöyle buyururken işittiğini bize haber verdi:

Kim ALLAH ’ın vechini (yüzünü) isteyerek mescit inşa ederse, Allah’da onun benzerini cennette o kimse için bina eder.”

Buhari 545

Güzel Ahlak

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yükseğinde bir eve kefilim.”

Ebu Davud 4800

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanları en çok cennete girdiren şey Allah korkusu ve güzel ahlaktır.”

İbni Mace 4246

Birçok şey güzel ahlakın içine girer. Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı sorulduğu vakit o:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı Kur’an idi.” demekle güzel ahlakı özlü bir şekilde ifade etmiştir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim tek örneğimizdir. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin.

Kalem 3

Allah-u Teâlâ, bu ayetiyle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i övmüştür.

Güzel ahlak nedir ve onu nasıl kazanırız? Bunu öğrenmek için Allah’ın Kitabı’na, Rasulü’nün sünnetine, siretine ve ashabının siretine bakmamız gerekir.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı ve şemailinden bahseden kitapların en değerlisi İmam Tirmizi’nin “Muhtasarı Şemaili Muhammediye” adlı kitabıdır. Bu kitabı, muhtasar ve tahkik yapan Şeyh Muhammed Nasıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’dir.

 Çekişmeyi Terk Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Haklı da olsa çekişmeyi terk eden kimse için ben cennetin ortasında bir eve kefilim…”

Ebu Davud 4800

Şaka da Olsa Yalanı Terk Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Şaka da olsa yalanı terk eden kimse için, ben cennetin ortasında bir eve kefilim

Ebu Davud 4800

Her Hadesten Sonra Abdest Almaya ve Ezandan Sonra İki Rekât
Namaz Kılmaya Devam Etmek

Abdullah bin Bureyde (Radiyallahu Anh) babasından şöyle rivayet etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün sabah olduğu vakit Bilal’ı çağırdı ve ona şöyle buyurdu:

Ey Bilal! Beni cennete girmekte ne ile geçtin? Ben gece cennete girdim. Önümde senin ayak seslerini işittim.’

Bilal (Radiyallahu Anh) dedi ki:

Ben ezan okuduğum vakit iki rekât namaz kılarım. Bana hades isabet ettiğinde de abdest alırım.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İşte bununla beni geçtin’ buyurdu

Ahmed 23102, Albânî Sahihu’t-Terğib ve’t-Terhib 194

 Namaz Kılmak İçin Mescide Gitmek

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim mescide akşam veya gündüz giderse, Allah, her gittiğinde cennette onun için meskenler yapar’ buyurdu.”

Buhari 694, Müslim 669/285


Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Sen de secdeyi çoğaltarak nefsin üzere bana yardım et’ buyurdu.”

Müslim 489/226
 
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةًAllah’ım Ümmet-i Muhammed’ Umûmi Bir Rahmet İle Merhamet Eyle

 

(Ali el-Müttakî,no: 3212, 3702)Dua Eder Dua Beklerim Abilerim Ablalarım Kardeşlerim Hacı Ahmet Ünlü

 
 
 
 
 
 
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Copyright 2019 Sultangaziajans.Com Tüm hakları saklıdır.
Sistem :
Haber Yazılımı

istanbul escort

istanbul escort

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gaziosmanpaşa’da Park ve Yeşil Alanlar İlaçlanıyor
Gaziosmanpaşa’da Park ve Yeşil Alanlar İlaçlanıyor
5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz
5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz