Harama Dikkat Etmek
Haci Ahmet Ünlü

Harama Dikkat Etmek

Rızık kelimesiyle, ALLAH Subhânehû Ve Teâla ’nın kula mübah kıldığı, kulu sahip kıldığı mal anlamında kullanıldığı gibi, kulun beslendiği yiyecek anlamında da kullanılır.

Birinci anlama şu ifadeleri örnek gösterebiliriz: 

“Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Münafikun Suresi Ayet  10)

“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara Suresi Ayet  3)

Bu rızık helâldir. Kişinin mülkünün kapsamına şarap ve haram şeyler girmezler.

İkinci anlama örnek olarak da şu ayeti gösterebiliriz: 

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca ALLAH ’ın üzerinedir.”
 (Hud Suresi Ayet   6)

Yüce Allah hayvanları rızıklandırır, ama bu hayvanların rızıklarına sahip olduklarını belirtmez, onlarla ilgili böyle bir nitelemede bulunmaz. Allah’ın bu rızıkları onlara şer’i mübahlık anlamında mübah kıldığını da ifade etmez. Çünkü -çocuklar ve deliler gibi- hayvanlar için sorumluluk yoktur. Rızık hayvanların mülkü olmadığı gibi, onlar için haram da değildir. Haram kılınanlar, kulların beslendikleri bazı şeylerdir. Kulun haram yollardan beslendiği bu şeyler, Allah’ın, onlarla besleneceğini bildiği rızıkların bir kısmıdır. Allah, bunları takdir etmiştir. Ama kula mübah kıldığı ve kulu sahip kıldığı rızık bundan farklıdır. 

Nitekim sahih bir hadiste İbn-i Mes’ud peygamber efendimizden (s.a.v.) şöyle rivayet etmiştir: 

“Sizden birinizin yaratılışı şöyle gerçekleşir: Anasının karnında kırk gün nütfe halinde kalır. Sonra bunun gibi kırk kan pıhtısı halinde kalır. Sonra kırk gün bir çiğnem et halinde kalır. Sonra onun yanına iki melek gönderilir ve bunlara şu dört söz emredilir ve denilir ki: Rızkını, ecelini, amelini, mutsuz veya mutlu olacağını yaz. Sonra ona ruh üflenir. Peygamberimiz devamla şöyle buyurdu: Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, herhangi biriniz cennet ehlinin amelini işler, nihayet onunla cennet arasında bir zir’a kadar bir mesafe kalır. Derken ilâhî yazı devreye girer ve bu kimse cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme girer. Yine herhangi birinizi cehennem ehlinin amelini işler, nihayet onunla cehennem arasında bir zir’a kadar bir mesafe kalır. Derken ilâhî yazı devreye girer ve bu kimse cennet ehlinin amelini işler ve cennete girer.” (Buhari, Kader, 1; Müslim, Kader, 1)

Haram rızık, Allah’ın takdir ettiği ve meleklerin yazdığı bir şeydir. Bu da Allah’ın dilemesinin kapsamına girer, Allah’ın yarattığı şeyler arasında yer alır. Bununla beraber Allah bunu haram kılmıştır. Yasaklamıştır. Bunu işleyen kimseye, hakkettiği oranda gazap edecektir, onu yerecek ve cezalandıracaktır. 

Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! İçki kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”(Maide: 5/90)
Bir şeyin haram kılındığının en kuvvetli delillerinden biri ondan uzak durmanın emredilmesidir. İçki, kafirlerin ilahları ve putları olan dikili taşlarla birlikte zikredilmiştir. Ve “(Allah) içkinin haram olduğunu söylemedi, sadece ‘ondan uzak durun’ dedi!!” diyen kimsenin getirebileceği hiç bir delil kalmamıştır.
Rasûlullah’ın (s.a.v.) sünnetinde içki içenle ilgili olarak şu tehdit gelmiştir: Cabir hadisinde Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur:
“Allah azze ve celle, içki içen kimseye “tinetu’l-habal’den içireceğini ahdetmiştir.”
Dediler ki:

“Ey Allah’ın Rasulü! ‘Tinetu’l-habal” nedir?” Şöyle buyurdu:
“Cehennem ehlinin teridir ya da (yanmaları sonucu) bedenlerinden akan sudur.” 

İbni Abbas’ın rivayet ettiği bir hadiste ise şöyle buyurur:
“İçki mübtelası olarak ölen kimse puta tapan bir kimse gibi Allah’ın huzuruna çıkar.” 
Çağımızda içki ve şarap çeşitleri oldukça çoğalmış; bira, arpa suyu, alkol, rakı, votka, şampanya vb. çeşitli isimlerle adlandırılmıştır.
Rasûlullah’ın (s.a.v.):
“Ümmetimden bir kısım insanlar içki içip onu başka isimle adlandıracaklar.” 
kavlinde bildirdiği grup, ümmetin arasında zuhur etmiştir. Bunlar akılları karıştırmak ve gerçeği saptırmak amacıyla içkiyi “ruhun gıdası içecekler” şeklinde isimlendirirler.
“Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.” (Bakara Suresi Ayet  2/9)
Şeriat bu konuyu temelinden açıklığa kavuşturan ve istenilen yöne çekme suretiyle yapılan saptırmaya fırsat bırakmayan önemli bir kural ortaya koymuştur. Bu, Rasûlullah’ın (s.a.v.) şu kavlinde bildirilmiştir:
“Sarhoş edici her şey içkidir ve sarhoş edici her şey haramdır.''
“Aklı bulandıran ve sarhoş eden her şeyin azı da çoğu da haramdır.” 
Adları ne kadar çok ve değişik olsa da adlandırılan aynıdır ve hükmü bilinmektedir.

Son olarak Rasûlullah’ın (s.a.v.) içki içenlere uyarısına kulak verelim:

Kim içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer. tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ve yeniden tevbesinden dönerse Allah’ın Kıyamet günü ona “radğatu’l habal” içirmesi haktır.”
Dediler ki:
“Ey Allah’ın Rasulü! “Radğatu’l habal” nedir?” Şöyle buyurdu:
“Cehennem ehlinin (yanma sonucu) bedenlerinden akan sudur.” 
Sarhoş edici şeylere mübtela olanların hali buysa ondan daha kötüsünü alışkanlık haline getiren ve uyuşturucu mübtelası olanların durumu ne olur!?
Rabbim uzak tutsun kötü işlerden Amiin
Kumar ve Şans Oyunları
ALLAH Subhânehû Ve Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide: 5/90)
Cahiliye insanı sürekli kumar oynardı. En meşhur oyunlarından biri şu şekildeydi: On kişi bir deveye eşit oranlarda ortak olurdu. Sonra kadehlerle bir tür kura çekilirdi. Yedisi, örflerine göre belirlenen değişik paylarını alır kalan üç kişi ise hiç bir şey almazdı.
Zamanımızda ise kumarın bir çok şekli bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.
- Piyango olarak bilinen olay... Bunun çok çeşitli şekilleri vardır. En basiti; çekiliş yapılacak rakamların parayla satılarak ilk şanslı kişiye bir ödül, ikincisine başka bir ödül şeklinde birden fazla ve değişik ödüllerin verilmesidir. Bu, -kendilerince hayırlı bir iş olarak adlandırsalar bile- haramdır.
- İçerisinde bilinmeyen bir ödülün bulunduğu bir malı satın almak ya da malın satışı esnasında, ödül kazananların belirleneceği çekiliş için bir numara vermek.
- Çağımızdaki kumar türlerinden biri de ticari sigorta anlaşmalarıdır. Hayat sigortası, eşya sigortası, yangına karşı sigorta, genel sigorta ve benzeri çeşitli sigortalar... Hatta bazı sanatçılar, seslerini sigorta ettirirler. 
Bunlar ve şans oyunlarının her türlüsü kumara dahildir. Günümüzde; bu büyük günahın işlendiği, içerisinde kumar masaları ve kumar aletleri bulunan özel kumar klüpleri bulunmaktadır. Futbol maçları ve benzer oyunların bahislerinde yapılan da kumar türlerinden biridir. Bazı oyun salonlarında ve eğlence merkezlerinde de kumar fikrine dayalı oyun çeşitleri vardır.
Müsabakalar ve yarışmalar üç çeşittir:
Birincisi: Şeriata uygun bir gayesi olanlar... Bunların ödüllü ya da ödülsüz oynanması mübahtır. Deve ve at yarışları, atıcılık müsabakaları gibi. Kuvvetli görüşe göre, buna -Kur’an ezberi gibi- şer’i ilimlerle ilgili müsabakalar da dahildir.
İkincisi: Kendisi mübah olan (ama üzerine ödül konulması caiz olmayan) müsabakalar... Namazları geçirme, avret bölgelerini açma gibi haramların işlenmediği futbol maçları ve koşular buna örnektir. Bunların ödülsüz olarak yapılması caizdir.
Üçüncüsü: Kendisi haram olan ya da harama götüren yarışmalar... Örneğin, “güzellik yarışmaları” olarak isimlendirilen fesat müsabakaları, yüze vurmayı içeren -ki yüze vurmak haramdır- boks maçları, ya da “Koç dövüşü”, “Horoz dövüşü” şeklinde düzenlenen müsabakalar.
Zar Oyunları Oynamak
İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan oyunlardan bir çoğu haram kılınmış işleri içerir. Bunlardan biri de, tavla vb. bir çok oyunda taşların hareketi ve yer değiştirmesi işleminde kullanılan zardır. Rasûlullah (s.a.v.) kumara ve şans oyunlarına kapı açan zardan sakındırmıştır ve şöyle buyurmuştur:
“Zarla oynayan sanki elini domuz eti ve kanıyla boyamıştır.” 
Ebu Musa’dan (r.a.) Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir;
“Zarla oynayan Allah’a ve Rasulü’ne isyan etmiştir.

sizleri kendine hayran bırakacak kızlar denizli escort sitesinde.
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin