Şehid Şeyh-ül İslam İbn-i Teymiyye
Haci Ahmet Ünlü

Şehid Şeyh-ül İslam İbn-i Teymiyye

Şehid Şeyh-ül İslam İbn-i Teymiyye Rahimahullah’tan Özlü Sözler

Her kim Rasulün getirdiğine bağlanmadığı halde ALLAH’ı sevdiğini iddia ederse yalan söylemiştir. Çünkü onun sevgisi sadece ALLAH u Teâlâ'ya değildir. Şayet ALLAH -u Teâlâ'yı sever, fakat rasulün getirdiğine bağlanmazsa bu kimsenin sevgisi şirk olan sevgidir. Zira bu kimse rasulün getirdiğine bağlanmamış, kendi heva ve hevesine bağlanmıştır. Böyle bir sevgi iddiası yahudi ve hristiyanların ALLAH -u Teâlâ'yı sevdiklerini iddia etmelerine benzer. Çünkü onlar ALLAH -u Teâlâ'yı sevme konusunda gerçekten ihlaslı olsaydılar, sadece ALLAH -u Teâlâ'nın sevdiğini sever ve ona tabi olurlardı. Bu sevgi ise kişiyi Rasulün getirdiğine bağlanmaya sevkeder. Bu kimseler ALLAH -u Teâlâ'yı sevdiklerini iddia etmelerine rağmen ALLAH -u Teâlâ'nın sevmediğini sevdikleri için, ALLAH -u Teâlâ'ya olan sevgi iddiaları aynı müşriklerin sevgi iddiası gibi olmuştur.
(Fetvalar c: 8 s: 360)
 
Şehid Şeyh-ül islâm İbn-i Teymiyye Rahimahullah 
(Fetvalar c: 8 s: 360)
 
Sonrakilerden olup, öncekilerden bağımsız olarak ortaya konan, öncekilerden hiç kimsenin söylemediği her görüş hatadır. Nitekim İmam Ahmed b. Hanbel rahimehullah
Seni imamın olmayan bir mesele hakkında konuşmaktan sakındırırım” demiştir.
(İkametu’d‐Delil Ala İbtali’t‐Tahlil 2/308)

 Selef’in mezhebini ortaya koyup, kendisini ona nispet eden kınanmaz. Bilakis bunun ittifakla kabul edilmesi gerekir. Zira selefin mezhebi haktan başkası değildir.
 (Mecmuu’l‐Fetava 4/194)

 En büyük keramet istikametten ayrılmamaktır.
(el‐Mustedrak Ala Mecmui’l‐Fetava 1/129)

Kendisini batıl ile yücelten kişi, hatalı bile olsa her söylediğinin desteklenmesini isteyen kişidir.
 (Mecmuu’l‐Fetava 10/292)

Mü’min, diğer mümine karşı biri diğerini yıkayan iki el gibidir. Bazı kirler ancak bir tür sertlikle giderilir. Lakin bu temizlik için şarttır. Bununla beraber bu sertliği övmeyiz.
  (Mecmuu’l‐Fetava28/53)

Fitneye ancak Allah’ın emrettiği şeyin terk edilmesi sebebiyle düşülür. Çünkü Allah Subhanehu hakkı emrederken sabrı da emretmiştir. Fitne ise ya hakkı terketmekten ya da (hak üzerinde) sabrı terk etmekten dolayı olur.
 (el‐İstikamet 1/39)

Hidayet nerede olursa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla beraber döner.
O’ndan başkasının ashabı ise her yere dönerler.
(Minhacu’s‐Sunne 5/182)

Bid’at ehline reddiye veren kişi mucahiddir.
(Mecmuu’l‐Fetava 4/13)

Hiç kimsenin bir bid’ati diğer bir bid’at ile reddetmeye ve bir bâtılı diğer bir bâtıl ile karşılamaya hakkı yoktur.
(Minhacu’s‐Sunne 3/77)

Kim delilden ayrılırsa yoldan sapar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in getirdiğinden başka da delil yoktur.
 (el‐Mustedrak Ala Mecmui’l‐Fetava 2/1)

Kulların hidayete olan ihtiyaçları, rızka ve yardıma olan ihtiyaçlarından daha büyüktür
(Mecmuu’l‐Fetava 22/402)

Kesinlikle belirtiriz ki, iyice düşünülürse, bid’at ehlinin vahiyden veya aklî olanlardan getirdiği delillerin neredeyse tamamı kendilerinin aleyhine bir delildir.
 (Mecmuu’l‐Fetava 6/254)

Faziletli nesepler övülür. Çünkü bu hayırlı amelin beklendiği bir yerdir.
(Mecmuu’l‐Fetava 4/284)

Hayâ sahibi kimsede kötülükten etkilenme ortaya çıksa da onun çirkin fiilleri engelleme isteği vardır. Arsız kimse ise hayâlı değildir. Onda hayâ olmadığı gibi kendisini bundan alıkoyacak iman da yoktur.
(Mecmuu’l‐Fetava 10/93)

İlhad ve bid’at ehliye, onların arkasını kesecek bir münazara yapmamış olan kimse İslam’ın hakkını vermemiş ve ilim ile imanın gereğini yerine getirmemiş demektir. Onun sözlerinden gönüllere şifa ve nefislere itminan hasıl olmadığı gibi, sözleri ilim ve yakîn de ifade etmez.
(Der’u Tearuzi’l‐Akli ve’n‐Nakl 1/207)

Kulun duada rabbinden olmamış bir şeyi yapmasını istemesi duada aşırılıktandır.
  (Mecmuu’l‐Fetava 1/130)

Asıl hapis olan kalbini Rabbi Teâlâ’dan hapseden kimsedir. Asıl esir ise hevasının esiri olandır.
 (el‐Mustedrak Ala Mecmui’l‐Fetava 1/154)

ALLAH Subhanehu Ve Teâlâ'nın kelamına ve Rasulünün kelamına aklıyla kulak veren, kalbiyle tedebbür eden kimse onda, başka bir nazım veya nesir sözde bulamadığı anlayış, lezzet, hidayet, kalplere şifa, bereket ve faydayı bulur.
(İktidau’s‐Sırati’l‐Mustakim 1/284)

Sünnet ve taat ehlinin yüzleri büyüdükçe güzellik ve değeri artar. Hatta onlardan birinin büyüklüğü, küçüklüğünden daha güzel olur.
(el‐İstikamet 2/365)

Hakka boyun eğmekten büyüklenen kimse bâtıla boyun eğmekle müptela olur.
(Mecmuu’l‐Fetava 5/36)

Ümmet, her ilim dalında ilimle dolmuştur. Allah kimin kalbini nurlandırırsa buna ulaştırmakla onu hidayet eder. Kimi de kör ederse kitaplar arttıkça şaşkınlığını ve sapıklığını artırır.
  (Mecmuu’l‐Fetava 10/665)
 
 
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çocuklarınızın Aşılarını Aksatmayın!
Çocuklarınızın Aşılarını Aksatmayın!
Eyüpsultan Online Satranç Turnuvası 21 Mayıs’ta Başlıyor
Eyüpsultan Online Satranç Turnuvası 21 Mayıs’ta Başlıyor