ŞİRK CEHALETİN ARKADAŞIDIR
Haci Ahmet Ünlü

ŞİRK CEHALETİN ARKADAŞIDIR

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve ALLAH ’ın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslam’a hidayet eden ALLAH ’a sonsuz hamd olsun. Salât ve selam, İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafa’ya, onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun
Ey hidayeti isteyen kişi Bil ki şirk cehaletin, tevhid ilmin ayrılmaz arkadaşıdır
ALLAH Subhanehu Ve Teala  şöyle buyuruyor: 
İşte! Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
  (Yusuf Suresi Ayet 40)
Şehid İbn-i Kesir 
(Rahimahulah )yukarıdaki ayetin tefsirinde şöyle diyor:
Yani insanların çoğu cehalet sebebiyle müşriktir.
İbn-i Kesir Tefsiri
Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde insanların çoğunun cahil olduğu ve bu yüzden şirke düştükleri bildirilmiştir.
ALLAH Subhanehu Ve Teala ’nın şu ayetinde buyurduğu gibi:
Hamd, Allah’a aittir de! Fakat insanların çoğu bilmezler.
 (Lokman Suresi Ayet  25)
Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Fakat in-sanların çoğu bilmezler. (Duhan Suresi Ayet 39)
Onun (asıl) koruyucuları sadece korkup sakınanlardır. Ancak onların çoğu bilmezler.
 (Enfal Suresi Ayet 34)
ALLAH Subhanehu Ve Teala birçok ayette, insanların çoğunu cahillikle ve ilimsizlikle vasfetmiştir. Aynı, Kur’an’ı kerimin birçok ayetinde insanların çoğunun müşrikler ve doğru yoldan sapanlar olduğunu zikrettiği gibi.
ALLAH Subhanehu Ve Teala  şöyle buyuruyor:
Onların çoğu ancak şirk koşarak Allah’a iman ederler.
 (Yusuf Suresi Ayet  106)
Yine ALLAH Subhanehu Ve Teala  şöyle buyuruyor:
Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah’ın yolundan saptırırlar.
 (Enam Suresi Ayet  116)
Zikredilen Kur’an nasları açıkça şuna delalet etmektedir: İnsanların çoğu şirk ve cehalet vasfını birlikte taşımaktadırlar. Buna rağmen ALLAH Subhanehu Ve Teala'nın ALLAH kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz” sözünü, sadece bilen ve bildiği halde inat eden kimselerle sınırlandırabilir miyiz? Bu takdirde bu ayeti çok az kimseye tatbik etmiş oluruz. Hâlbuki bilindiği gibi Kur’an nasları nadir azınlık için değil, yaygın çoğunluk için inmiştir.
İmam Ebu Batin, İbn Teymiyye’den naklettikten sonra şöyle diyor:
“Şirk işleyen kişi muhakkak müşrik olur. Tevbeye çağırılır, eğer tevbe etmezse öldürülür.”
Şeyh-ül islam  İbn-i Teymiyye
( Rahimahullah )
zikrettiği çeşitli konularda defalarca, şirk çeşitlerinden birini işleyen kişinin müşrik olduğunu kesin olarak belirtmiş ve âlimlerin bu konuda icma ettiğini söylemiştir. Şeyh-ül islam İbn-i Teymiyye (Rahimahullah)  müşrik hükmü verirken cahil olanla olmayan arasında bir fark gözetmemiştir.
ALLAH Subhanehu Ve Teala şöyle buyuruyor:
“ALLAH kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz.
(Nisa Suresi Ayet 48 ve Nisa Suresi Ayet 116)                                              
ALLAH Subhanehu Ve Teala Kur’an-ı Kerim’de, Mesih (a.s)’ın dilinden şöyle buyuruyor:
Allah’a şirk koşan kimseye Allah cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir.
 (Maide Suresi Ayet  72)
Kim bu ayetteki geneli haslaştırır ve sadece bildiği halde inat eden müşriklere has kılar; cahil, te’vilci ve taklitçileri bunun dışında tutarsa, Allah ve rasulünün gösterdiği yoldan başka bir yol tutmuş, mü’minlerin yolundan çıkmış olur.
İslam fıkıh âlimleri, Allah’a şirk koşup mürted olanlarla ilgili hüküm bildirirken, bu hükmü hiçbir zaman, bildiği halde inat edenlerle sınırlandırmamışlardır. Bu açık olan bir meseledir. Hamd Allah’a mahsustur.

 

 

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً

Allah’ım Ümmet-i Muhammed’ umûmi bir rahmet ile 

merhamet eyle

Allahümme Âmin  

(Ali el-Müttakî,no: 3212, 3702)

 

Dua eder dua beklerim Abilerim Ablalarım Kardeşlerim Hacı Ahme .Ünlü kardeşiniz

 
 
 
 
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin