Ahir Zamanda Bir Avuç Garip Muvvahid
Haci Ahmet Ünlü

Ahir Zamanda Bir Avuç Garip Muvvahid

Hamd, ancak ALLAH Subhânehû Ve Teâla içindir. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. ALLAH Subhânehû Ve Teâla kimi hidayete erdirirse onu saptıracak, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

ALLAH Subhânehû Ve Teâla ’dan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve Resulüdür.

Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed (sallalahu aleyhi ve sellem)’in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.
Bundan sonra; Bizler sahih hadiste “İslam garip olarak başladı, yine garipliğe geri dönecektir, müjdeler olsun o gariplere!..”şeklinde vasfedilen ve müjdelenen garipler zümresine dahil olmaya gayret eden bir avuç muvahhidiz.

(En’am Suresi /Ayet 79)
Bismillahirrahmanirrahim
Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.”

Kurtuluş, Kur’an ve sünnet yolundadır. Alim olanların kitaplarını okuduğumuz zaman, onlara bağımlı olmak yerine Kur’an’a daha çok bağlanıyor isek bilelim ki bu gerçekten alimdir. Yok bunun yerine onların fetvalarının meftunu oluyor isek bu başka bir şeydir. Alim insanı Kur’an’a bağımlı yapmalı, ehli kitap alimleri gibi kendilerine değil.
Dikkat edelim! Biz ahirette Kur’an ve sünnetten sorulacağız, alimlerden değil.

“O hâde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt. Allah’ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et…”(Rum Suresi 30/Ayet 30)

“Onların çoğu Allah’a ancak şirk koşarak iman ederler.” (12/Yusuf, 106)

“De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” Onların çoğu Allah’a şirk/ortak koşan kimselerdi.” (30/Rum, 42)
“Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.” (37/Saffat, 69-71)
“Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.” (2/Bakara, 83 )
Allah’ın subhanehu ve teâlâ yanında İslam dışında hiçbir din geçerli değildir. Böyle bir arayışı olan insan, hem dünya hem de ahirette hüsrana uğramış ve kaybedenlerden olmuştur.

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa; (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”
(3/Âl-i İmran, 85)

Çünkü, Allah subhanehu ve teâlâ indinde geçerli olan tek din İslam’dır
.
1. Sadece Allah’a ibadet.

2. Hiçbir şeyi O’na ortak koşmama.
3. Allah’ın dışında varlıkları rab edinmeme.
4. Müşriklerden beri olarak İslam kimliğini ilan etme.
İlk üç maddeyi doğru anlayan ve yaşamında Allah’ın istediği gibi uygulayanlar, kendilerini İslam’a nispet etme ve bu ismi kimlik olarak kullanma hakkına sahiptirler.
İbni Kesir rahimehullah der ki: ‘Şer’i ıstılahta ibadet, sevginin, bağlılığın ve korkunun kemâlini birleştiren bir ifadedir.’

Kurtubi rahimehullah der ki: ‘İbadetten kast edilen O’nu birlemek/tevhid ve şeriatın emirlerini yerine getirmektir.’ (Bakara suresi 21. ayetin tefsiri.)
İbni Teymiyye rahimehullah der ki: ‘Allah’ın sevip razı olduğu zahiri ve batini tüm amellerdir.’ (El-Ubudiyye, 1/44)
İbni Kayyım rahimehullah der ki: ‘İbadet/kulluk iki aslı bir araya toplar… Tam bir sevgi ve tam bir zillet, boyun eğme. Birini sever lakin ona boyun eğmezsen ona kul olmuş olmazsın. Aynı şekilde birine boyun eğer ama onu sevmezsen ona kulluk etmiş olmazsın.’ (Medaricu’s Salikin, 1/95.)
Ne mutlu o müminlere ki El-Ahad ve Es-Samed olan Allah’a kul olup, ibadetlerinde O’nu birlemişlerdir. O’nun dışında hiçbir varlığın ibadeti hak etmediğine ve edemeyeceğine itikat etmiş, hayatlarını bu doğrultuda sürdürmüşlerdir. Kal-u bela’da Allah’a ‘Sen bizim Rabbimizsin’ deyip sonra bu söz üzere istikamet bulmuş olanlardır. Onlara dünyanın huzuru, ahiretin selamet ve emniyeti vardır (Amin )
VE .. .Müslümanlar arasındaki bütün ihtilafların sebebi, aralarında sürmekte olan çekişmelerdir. Fakat niçin çekişiyorlar? Geçici dünya menfaatleri için ?
Şehit Abdullah Azzam.
( Dinlerini oyun ve eğlence edinmiş, dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bir kenara bırakın )

Dua eder dua bekleriz yüreği güzel dostlarım
HacıAhmetÜnlü kardeşiniz
 
 
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin