Mülkiyet konusunda Vakıflar Depremi (5)
Prof. Dr. Ata ATUN

Mülkiyet konusunda Vakıflar Depremi (5)

Projenin II. Aşamasında ise I. Aşamada tespit edilip elektronik ortama aktarılan veri ve belgelerin yüzde 50’si, yine bu aşamada proje için özel olarak tasarlanan ve geliştirilen Kıbrıs Vakıftan Bilgi Sistemine (KIVABİS) yüklenmiş ve ait oldukları vakıflarla ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi olmuştur.

Proje uygulama süreci devam ederken, bir yandan da eldeki belgeler ve KIVABİS’e yüklenen veriler sorgulanarak projenin amaçları açısından çok değerli ön bulgulara ulaşılmış. Sonra da bu bilgiler ve bulgular değerlendirilmek üzere, toplamı 500 sayfayı geçen,  basit dilde 19 adet rapor ve sunum olarak hazırlanarak doğrudan ilgili birimlere ve yöneticilere iletilmiş.

Bu rapor ve sunular, başlatılan çalışmaların ne denli doğru olduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde toprak-mülkiyet konusunu alt üst edecek düzeyde bir çalışma yapıldığını ve adanın gerçekte kimlere ait olduğunu ortaya çıkaracak bilgiler elde edileceğini ortaya koymuş.

Vakıf mülkleri konusunda bu zorlu ve yıllar süren araştırmanın “Çalışma Takvimi” aşağıda. (Kaynak, Dr. Nazif Öztürk, II. Aşama, II. Dönem sonu Raporu özeti, 2013)  

Tablo 1. Çalışma Takvimi ve Hazırlanan Raporların ve Dosyaların Kronolojik Dökümü:

I. Aşama I. Dönem Çalışmaları (05.08.2009 - 28.02.2010) 

Tarih                İşin Tanımı

23.02. 2009     Kıbrıs’ta Ön Araştırma (5 Gün)

09.03.2009      Kıbrıs Vakıf Mallarının tespiti Hakkında Ön Rapor, 9 s.

15.04.2009      Kıbrıs Vakıf Mallarının Tespiti Projesine İlişkin Ek Bilgiler, 2 s.

05.08.2009      Çalışma Ekibinin Kıbrıs’ta İş Başı Yapması

20.08.2009      Kıbrıs Vakıflarını Araştırma ve Değerlendirme Yönergesinin (9 s.) Hazırlanması

                          ve Yürürlüğe Konulması

20.10.2009      İş Akış Planı, 7 s.

13.11.2009      Ara Rapor - Lordos Davası. 13 s.

17.11.2009      Aresti Raporu, 3 s. + Ekler

18.01.2010      I. Aşama I. Dönem Sonu Bilgi Notu. 5 s.

04.02.2010      Kıbrıs İngiliz Üslerinde Kalan Vakıf Malları Raporu 3 s + 14 Ek.

04.02.2010      Haydarpaşazade Mehmet Bey Vakfı / Orams Çifti Davası 3 s + 3 Ek

14.02.2010      Kıbrıs ta Abdullah Paşa Vakıfları, 39 s. +17 Ek

16.02.2010      Kıbrıs ta İngiliz Yönelimi Döneminde Vakıflara ilişkin Hukuki Düzenlemelere

                          Dair Değerlendirme, 16 s. + 1 Ek

15.02.2010      1. Aşama 1. Dönem Sonu Raporu, 53 s. + 17 ek

19.07.2010      Yeni Tespitler Işığında Kıbrıs Vakıfları, 28 s.

16.08.2010      Kapalı Maraş Türk Vakıflarının Malıdır. 6 s.

31.08.2010      I. Aşama II. Dönem Sonu Raporu, 50 s. + 14 Ek

05.09.2010      Kıbrıs Vakıflarını Araştırma ve Değerlendirme Projesi

                          I.  Aşama II. Dönem Sonu Raporu - Yönetici Özeti- 6 s.

Son derece planlı ve düzenli bir çalışma sonucunda bulunan, tespit edilen ve ulaşılan verilerin toplamı 20 milyon. Bu denli büyük bir bulguyu sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için Kıbrıs Vakıfları Bilgi Sistemi, kısaca KIVABİS kurulmuş ve tüm bulgular elektronik ortama geçirilmiş. Bu aşamadan sonra çalışmalar daha derin, daha verimli ve çok daha süratli olmaya başlamış…. (devam edecek)

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin