en iyi bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa bahis siteleri canlı bahis siteleri bahis siteleri Haci Ahmet Ünlü ŞAM HAKKIN'DA
Advert
Advert

istanbul escort

istanbul escort

ankara nakliyat

escort istanbul

ŞAM HAKKIN'DA
Haci Ahmet Ünlü

ŞAM HAKKIN'DA

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allah’ın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslam’a hidayet eden Allah’a sonsuz hamd olsun. Salât ve selam, İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafa’ya, onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.

 
 
بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ
İbni Havale (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“(Yakında) işler, sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır! Bir ordu, Şam’da, bir ordu, Yemen’de, bir ordu da Irak’ta olacaktır!”

İbni Havale (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

−Ey Allah’ın Rasulü! Eğer ben o zamana yetişecek olursam, benim için o yerlerden birini seç!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

−“Sana gereken Şam’a gitmektir! Kuşkusuz ki Şam, yeryüzünden Allah’ın en hayırlı yeridir. Kullarından en hayırlı olanları oraya seçer. Eğer Şam’a gitmekten çekinirseniz, Yemen’e gidiniz! (Oraya gittiğinizde) havuzlarınızdan içiniz! Kuşkusuz ki Allah, Şam ve Şam halkı hakkında bana teminat verdi.”

Ebu Davud 2483, İbni Hibban, Hakim, 
 
Tergib ve Terhib 6/87, 88
Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki o zamanda Şam(daki savaş)a katılmayan hiçbir mü’min kalmaz!”

Hâkim 4/457, 8413
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Mesih’in (Deccal’in) hedefi Medine olduğu halde doğu tarafından gelir. Uhud dağının arkasına iner. Sonra melekler onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve deccal orada helak olur.”

Müslim 1380/486
Ebu’d-Derdâ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Kuşkusuz ki (Rumlarla) yapılacak savaş gününde Müslümanların karargâhı, Dimeşk denilen şehrin yanında Şam şehirlerinin hayırlılarından olan Belguta şehri olacaktır!”

Dimeşk: Suriye’nin şimdiki başkenti olan Şam şehridir.

Ebu Davud 4298
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Büyük savaş gününde Müslümanların karargâhı el-Guta denilen bir arazidir. Orada Dimeşk denilen bir şehir bulunur. Orası Müslümanların konaklarının en hayırlısıdır!”

Hâkim 4/486, 8496
Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Kıyamet gününden önce Yemen’in Hadramevt şehrinden veya Hadramevt denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları haşredecek toplayacaktır.”

Sahabe:

−Ya Rasulallah! Bu durumda bize ne emredersin? diye sorunca Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Size Şam’ı tavsiye ederim.”

Hadramevt: Yemen’le Hint Denizi arasında Arap Yarımadasının güneyindeki büyük bir sahanın ismidir.

Tirmizi 2314, Ahmed 2/8, 4536, 5146, 5376, 5738, 6002, Tergib ve Terhib 6/94
Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında idik ve Kur’an’ı yazılı sayfalardan toplamakta idik.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Müjdeler olsun Şam’a!”

Bizler:

−Ya Rasulallah! Bu hangi sebepten ötürüdür? dedik.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

−“Kuşkusuz ki Rahman’ın melekleri kanatlarını Şam’ın üzerine germiştir.”

Tirmizi 4211, İbni Hibban, Tergib ve Terhib 6/93
Muaviye bin Hayde (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

−Ya Rasulallah! Bana nereyi tavsiye edersin? diye sorunca Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“İşte şurayı, dedi ve eliyle Şam tarafını gösterdi.”

Tirmizi 2288
Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etmiştir:

“Ey Allah’ım! Şam’ımızda bize bereket ihsan et! Ey Allah’ım! Yemen’imizde bize bereket ihsan et!..”

Buhari 6954, Tirmizi 4210, Tergib ve Terhib 6/86
Kurre bin İyas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Şam halkı bozulunca sizde hayır yoktur! Ümmetimden bir taife Allah’ın yardımıyla muzaffer olmaya devam edecektir. Onlara arka çıkmayanlar kıyamet saatine kadar onlara asla zarar veremeyeceklerdir!”

Tirmizi 2287, İbni Mace 6, İbni Hibban 7302, Tayalisi 1076, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/436, 5/35, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 403
Vâsile bin Eska’ (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Askerlerden bir ordu Yemen’e, bir ordu Şam’a, bir ordu doğuya, bir ordu da batıya gidecek.”

Adamın biri şöyle dedi:

−Ey Allah’ın Rasulü! Ben genç bir delikanlıyım, umulur ki o zamana yetişirim. Benim için o yerlerden hangisini emredersin!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Sana gereken Şam’dır!”

Taberani, Tergib ve Terhib 6/89
Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Hicretten sonra hicret olacaktır! (O zaman) Yeryüzünün ehlinin en hayırlıları ve onlara en gerekli olan, İbrahim aleyhisselam’ın hicret ettiği Şam’a hicret etmek olacaktır. Yeryüzünün ehlinin en şerlileri ise başka yerlerde helak olacaklardır! Allah’ın nefsi onları murdar kılar! Ve ateş onları maymunlar ve domuzlarla beraber haşreder!”

Hâkim, Tergib ve Terhib 6/90
Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kuşkusuz ki ben rüyamda yastığımın altından kitabın direğinin çekilip alındığını gördüm! Onu gözümle takip ettiğimde onun, Şam’a götürülen parlak bir nur olduğunu gördüm. Dikkat! Kuşkusuz ki iman, fitne zamanında Şam’dadır!”

Taberani Mucemu’l-Kebir, Taberani Mucemu’l-Evsad, Hâkim, Ahmed bin Hanbel Müsned, Tergib ve Terhib 6/90, 91
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Fitne zamanında emniyet, Şam’dadır!”

Taberani, Ahmed bin Hanbel Müsned, Tergib ve Terhib 6/90
Seleme bin Nufeyl (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Savaş vakti şimdi geldi. Ümmetimden bir taife insanlar üzerinde muzaffer olmaya devam edecektir. Allah-u Teâlâ bu taifeyle birçok toplulukların gönüllerini yüceltecek de onlar bu sebeple Allah’ın düşmanlarıyla savaşacaklardır. Allah da onları bu hal üzere rızıklandıracaktır. Mü’minlerin diyarı Şam’dır.”

Nesei 3563, İbni Hibban 7307, Taberani Mucemu’l-Kebir 6357, 6358, 6359, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/104, İbnu Sa’d Tabakat 7/427, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1961
Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh)şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Garb ahalisi kıyamet kopuncaya kadar hak üzerinde galip ve muzaffer olmakta devam edecektir.”

Not: Hadiste gelen garb kelimesi, batı demektir. Onunla kast edilen ise, Şam diyarıdır.

Müslim 1925/177
Seleme bin Nufeyl el-Kindi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyordum, bir adam şöyle dedi:

−Ey Allah’ın Rasulü! İnsanlar atlarını salıverdiler, silahlarını da bıraktılar ve şöyle diyorlar:

−(Artık) Cihad yoktur! Kuşkusuz ki harp ağırlıklarını bırakmıştır.

Bu söze müteakiben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yüzünü o kimseye çevirdi ve şöyle buyurdu:

“Yalan söylüyorlar! İşte şimdi savaş zamanı geldi. Ümmetim içinden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda (cihad ederek) savaşacaklar. Allah ta bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verecektir. Kıyamet kopup Allah’ın vadi yerine gelinceye kadar hatta Ye’cuc ve Me’cuc çıkıncaya dek bu böylece devam edecektir. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kabzolunacaktır. Sizler benim yoluma uyacaksınız, bir kısmınız da bir kısmınızın boynunu vuracaktır ve mü’minlerin esas yurdu da Şam olacaktır.”

Nesei 3544, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/104

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً

 

«Allah’ım Ümmet-i Muhammed’ umûmi bir rahmet ile merhamet eyle!»” (Ali el-Müttakî,no: 3212, 3702)

 

Dua eder dua beklerim Abilerim ,Ablalarım,Kardeşlerim 

 
DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Copyright 2019 Sultangaziajans.Com Tüm hakları saklıdır.
Sistem :
Haber Yazılımı

istanbul escort

istanbul escort

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gaziosmanpaşa’da Park ve Yeşil Alanlar İlaçlanıyor
Gaziosmanpaşa’da Park ve Yeşil Alanlar İlaçlanıyor
5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz
5 Yılımızı Birlikte Planlıyoruz